BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
 
   
poslovanje
tema broja
arhitektura
fokus
pogled
mehanizacija
urbanizam
instalacije
materijali
tehnologija
BUILD promo
energetska efikasnost
software
predstavljamo
sajmovi
intervju
enterijer
transmaterijali
zanimljivosti
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD br.35
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 

Build br. 6, jun 2008.

[profil firme]
Untitled Document

Cigla sa dušom (CIGLANA TODOROVIĆ)

Ciglana Todorović isporučuje opeku na sva ona gradilišta gde se želi postići ili sačuvati, autentičnost arhitektonskih ambijenata, bilo enterijera ili eksterijera.

Neki od reprezentativnih objekata koji su građeni opekom iz pogona Ciglane Todorović su: konaci manastira Hilandar na Svetoj gori, manastir Arhangela Gavrila kod Šida, ograda manastira Sv. Trojice na Limu (Crna Gora), restoran Gušti mora, Beograd, galerija Stefan, Beograd, letnja pozornica u Progaru – u izgradnji

Todorović ciglane su proizvođač opekarskih proizvoda sa višedecenijskim iskustvom. One obuhvataju tri odvojene jedinice u vlasništvu familije Todorović, od kojih se dve nalaze na teritoriji Republike Srbije u Čalmi (opština Sremska Mitrovica) i u Pećincima, i jedna na teritoriji Republike Srpske u Blaževcu (opština Pelagićevo).

Višedecenijsko iskustvo u proizvodnji pune opeke prenošeno sa generacije na generaciju dovelo je do proizvoda koji su prepoznatljivi, kako u izvođenju grubih građevinskih radova, tako i u opremanju enterijera i eksterijera.

Spisak objekata u koje su ugrađene opeke iz pro­izvodnih pogona Ciglane Todorović ne završava se samo sa nabrojanim reprezentativnim javnim objektima kulturnog, verskog i ugostiteljskog karaktera. Pored navedenih, tu spadaju i mnogi ekskluzivni objekti za individualno stanovanje. Želje investitora za klasičnim ambijentima, rustikom, detaljima i zidovima u toplim bojama najbolje je mogla biti ispraćena upravo ovim proizvodima.

Na ovim objektima Todorović opeke našle su primenu ne samo na samim objektima već i u uređenju same parcele:

  • ograde i kapije

  • dvorišne i baštenske staze, zidići, klupe...

  • stepeništa

  • lukovi...

Proizvodi iz pogona ciglane Todorović na najdirektniji način spajaju u sebi tradiciju pravljenja dobre cigle i potrebe tržišta danas. Njihov asortiman predstavlja dragocenost za arhitekte i enterijeriste na svakom onom objektu gde je potrebno više od običnog proizvoda da bi se zadovoljile želje investitora.

Ciglana TODOROVIĆ
Slobodana Bajića 149
22410 Pećinci
tel: +381 22 85 123
Čalma
tel: +381 22 685 235
Blaževac
tel: +387 54 851 200
 

[vrh strane][profil firme]