BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
 
   
poslovanje
tema broja
arhitektura
fokus
pogled
mehanizacija
urbanizam
instalacije
materijali
tehnologija
BUILD promo
energetska efikasnost
software
predstavljamo
sajmovi
intervju
enterijer
transmaterijali
zanimljivosti
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD br.35
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 

Build br. 8, decembar 2008.

[profil firme]
Untitled Document

Perlit (TERMIKA ZRENJANIN)

A.D. Termika Zrenjanin se od 1965. godine bavi proizvodnjom ekspandiranog perlita i suvih mešavina koji se koriste u građevinarstvu za termo­izolaciju zidova i podova.

Perlit je kamen vulkanskog porekla, nastao naglim hlađenjem lave, zadržavajući u svom sastavu kristalnu vodu (2-5%). Sirovi perlit (fotografija ispod) nalazi se u prirodi u obliku stene u rudnicima. Nalazišta postoje na Siciliji, na severu Mađarske, u Bugarskoj, Grčkoj i Turskoj, a najveća su u Severnoj Americi. Perlit se lomi, drobi, melje i razdvaja prema granulometriji. Hemijski sastav je: SiO2 (68-75%), Al2O3 (10-12%), Fe2O3 (1-2,5%), CaO (1,5-2%), MgO (0,2-1,5%), Na2O (2,8-4,5%), K2O (3,2-4,5%).

Hemijski sastav sirovog perlita razlikuje se zavisno od nalazišta, a boja zavisi i od količine kristalne vode (od tamno do svetlo sive ili drap). Nasipna težina mu je od 1.050 do 1.300kg/m3. Kada se sirovi perlit izloži temperaturi od oko 1.000°C, dolazi do naglog isparavanja kristalne vode, stvara se bezbroj mehurića i dolazi do ekspandiranja sirovine i nastaje ekspandirani perlit (volumena većeg za 20-40 puta, zavisno od procenta vezane vode – fotografija u naslovu).

Ekspandirani perlit ima fizičke osobine koje se drastično razlikuju od osobina sirovine, on je bele boje, nasipna težina je 40-120 kg/m3 (zavisno od granulometrije proizvoda), ima poroznu strukturu, ekološki je materijal, vatrostalan (1.230°C) i pH neutralan (7±0,5), mikrobiološki sterilan, hemijski inertan i nerastvoran. Čestice ekspandiranog perlita su okrugle i zbog tog svog oblika je dobio ime (perl – perla, lite – lako).

Koristi se u građevinarstvu kao termoizolacioni materijal, u industriji kao pomoćno filtraciono sredstvo, za kriogene izolacije, u hortikulturi za poboljšanje karakteristika zemljišta, u proizvodnji abrazivnih sredstava u domaćinstvu, kozmetici, za poliranje metalnih površina, izuzetno je dobar apsorber što mu omogućava primenu za skupljanje izlivenog ulja, nafte (ako se hidrofobira dobija mogućnost da se primeni prilikom izlivanja nafte iz tankera u morima), benzina, kao skupljač nečistoća iz livenog gvožđa i mnoge druge primene. 

Termoizolacioni malteri i betoni na bazi perlita

Termoizolacioni malteri na bazi perlita su:

  • Supermal – laki perlitni termoizolacioni malter, koji u svom sastavu sadrži perlit, cement, kreč i aditiv

  • Permal – perlitni izolacioni malter, u svom sastavu sadrži perlit, cement i kreč.

TERMOIZOLACIONI MALTERI
Vrsta Vrsta zapreminska masa suvog maltera ρ (kg/m3) koeficijent toplotne provodljivosti  λ (W/m˚K) pritisna čvrstoća (σ) MPa koeficijent temperaturnog širenja α mm/m/100˚C parodifuzija (µ) protiv­požarnost
Supermal 395 0,091 0,688 1,26 26,5 nezapaljiv
vatrostalan
Permal 547 0,081 1,8 0,76 29,7

Najpoznatiji termoizolacini betoni na bazi perlita su Superbet 1, 2 i 3 – laki termoizolacioni betoni od perlita, cementa i aditiva:

  • Superbet 1 – sadrži malo cementa pa je najmekši, ali ima najbolje termoizolacione karakteristike. Preko njega se obavezno izrađuje zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Ovako pripremljena podloga je spremna za ugradnju poda. Ukoliko se beton ugrađuje na ravan krov obavezno se sa gornje strane štiti hidroizolacijom

  • Superbet 3 – najčvršći perlitni beton za termoizolaciju podova, tavana i ravnih krovova jer u svom sastavu sadrži najveću količinu cementa. Objedinjuje osobine dobre termoizolacije i nosivosti, i može služiti kao direktna podloga za sve vrste podova. Primenjuje se i kao sloj za pad i termoizolaciju ravnih krovova, gde ga je potrebno zaštititi hidroizolacijom.

TERMOIZOLACIONI BETONI

Vrsta

zapreminska težina suvog betona (kg/m3)

 koeficijent toplotne dilatacije (mm/m/100˚C)

pritisna čvrstoća (σ) MPa

koeficijent toplotne provodljivosti (W/mK)

protiv-požarnost

Superbet 1 258 0,9 0,5  0,072

nezapaljiv

vatrostalany

Superbet 2 438 1,02 1,2 0,084
Superbet 3 578 1,1 2,72 0,108

Tu su još i Perlit P1, P2 i P10 – granulati za proizvodnju maltera i betona, i Termika špric za nanošenje perlitnih maltera.
 

Ostali Termika proizvodi

Kriogeni perlit – sitni perlit za izolaciju cisterni sa tečnim gasovima (do -196˚C)
Perfit – koristi se kao pomoćno filtraciono sredstvo u prehrambenoj industriji
Agroperlit – za poboljšanje vodo-vazdušnog sistema u hortikulturi

Neperlitni proizvodi:

• Promal – produžni malter za spoljašnje i unutrašnje mašinsko malterisanje
• Perlitfas – fasadni ukrasni malter na bazi mineralnih veziva i punioca od neorganskih materijala. Idealan je za perlit­ne termoizolacione maltere
• Termikol – lepkovi za zidne i podne keramičke pločice.

TERMIKA

Požeška 4
23000 Zrenjanin
tel: +381 23 543 020
fax: +381 23 544 303
termika@termika.co.yu
www.termika.rs

[vrh strane][profil firme]