BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
 
   
poslovanje
tema broja
arhitektura
fokus
pogled
mehanizacija
urbanizam
instalacije
materijali
tehnologija
BUILD promo
energetska efikasnost
software
predstavljamo
sajmovi
intervju
enterijer
transmaterijali
zanimljivosti
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD br.35
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 

Build br. 9, mart 2009.

[profil firme]
Untitled Document

Zeleni krovovi (IZOLACIJA HOLDING)

Izolacija Holding a.d. je specijalizovano preduzeće za izolaterske i završne zanatske radove u građevinarstvu. Osnovana je pre 50 godina, poseduje višedecenijsko izvođačko iskustvo na objektima u zemlji i inostranstvu. Poslovne jedinice nalaze se u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Čačku. Preduzeće raspolaže sa stručnim timovima koje predvode inženjeri građevinske struke, arhitekte, tehnolozi, ekonomisti i veliki broj VKV i KV radnika specijalizovanih za ovu vrstu radova što čini ukupan broj od oko 100 stalno zaposlenih radnika.

Osnovna delatnost preduzeća su hidro i termoizolacioni radovi u građevinarstvu sa sledećim poslovima:

  • Bitumenske (crne) hidroizolacije novih objekata i sanacija postojećih objekata sa izolacionim trakama postupkom lepljenja ili varenja (tipovi traka: obične, APP, SBS). Izrada hladnih izolacionih pasta. Primena: izolacije temelja, podova, zidova, terasa, ravnih krovova, krovnih bašta, mostova, vijadukata...
  • Krute hidroizolacije (penetrati) protiv vlage i vode pod pritiskom. Primena: izolacije podruma, bazena, kanala, rezervoara za pitku vodu, tunela, podzemnih skloništa...
  • Membranske hidroizolacije na bazi PVC, ECB, FPO, EPDM, TPO i PIB.
  • Termička izolacija krovova, podova, zidova i plafona.

Pored ovoga izvode završne podne i zidne obloge:

  • Industrijski podovi (fer-betoni, podovi od epoksidnih i poliuretanskih masa), kiselootporni  podovi i zidovi, antistatik podovi, dupli podovi...
  • Oblaganje tehničkim folijama (taložna jezera, ribnjaci, laguna farme, akumulacija otpadnih voda, deponija, itd)...

Poseban segment delatnosti Izolacije:

  • antikorozivna i protivpožarna zaštita.

Izolacija sa novom poslovnom strukturom ulazi u nove realizacije kao što je završetak nove železničke stanice Prokop u Beogradu, što je posao od velike važnosti za grad. Izolacija je zadužena za hidroizolaterske radove koje izvodi prema precizno utvrđenoj dinamici. Posebni uslovi Investitora: poštovanje rokova izvršenja i visoki kvalitet izrade, što Izolacija smatra svojim osnovnim načelima koje sa uspehom ostvaruje.

Zeleni krovovi se sve više primenjuju u gradskim jezgrima – primer iz svetske arhitekture, Čikago, SAD

Nove tendencije u gradnji – zeleni krovovi

Zeleni krovovi se sve više primenjuju u gradskim jezgrima u cilju humanizacije i obogaćenja životne sredine, smanjenja zagađenosti vazduha i buke i poboljšanja mikroklimatskih uslova.

Izolacija izvodi ovakve krovove uz primenu svetskih iskustava. Pod principom zelene terase podrazumeva se skup znanja i tehnoloških postupaka koji se sprovode u posebnim segmentima:  konstrukcija objekta, regulacija vode i vlage, drenaža, parna brana, termoizolacioni sloj, hidroizolacija otporna na habanje i korenski sistem biljaka, dodatni materijali, izbor biljaka, humusni sloj i izrada manjih fontana i potoka.

Zelene terase mogu da se primene na gradskim objektima, na industrijskim zgradama ili na individualnim kućama. Za sve navedene sisteme Izolacija ima oformljene stručne i specijalizovane grupe radnika koje sa uspehom izvode najkomplikovanije radove u skladu sa standardima za ovu vrstu delatnosti.

ZNAČAJNIJE REFERENCE IZOLACIJE

Sava centar, Poslovni centar Ušće, poslovna zgrada B92, poslovna zgrada Delta Holding – Novi Beograd; Narodna banka Srbije, Železnička stanica Prokop, Obilaznica Ostružnica-Orlovača – Beograd; TE Nikola Tesla – Obrenovac; HE Đerdap – Kladovo; NIS rafinerije – Novi Sad i Pančevo; Most Slobode, Spens – Novi Sad...

IZOLACIJA Holding A.D.
Miška Jovanovića 9
11107 Beograd
tel: +381 11 244 78 79, 244 07 58
fax: +381 11 244 15 93
mob: +381 60 826 50 75

info@izolacija.rs
www.izolacija.rs

 

[vrh strane][profil firme]